Welkom op onze site.

Op deze site presenteren we de resultaten van een familie onderzoek waarmee we in 1999 zijn begonnen. De gegevens van overleden familieleden zijn voor iedereen vrij toegankelijk. De levende familieleden zijn ook opgenomen in de database maar zijn alleen toegankelijk voor ingelogde bezoekers. Niet ingelogde bezoekers zien dan de melding "Levend".
Wil je ook inloggen vraag dan even een account aan.
Met het menu hiernaast kunt je zoeken naar informatie of bladeren door de beschikbare informatie.
De site presenteert informatie over meer dan 1200 personen en bevat meer dan 140 foto's, 140 documenten, 50 bidprentjes en 160 krantenknipsels.
In de afgelopen jaren zijn we door ruim 140 mensen geholpen bij het vergaren van deze informatie. We zijn voor het succes van deze site dus afhankelijk van de medewerking van onze bezoekers.

Ook uw hulp is hard nodig
Om te voorkomen dat waardevolle archiefstukken vergeten of verloren raken gaan zijn nog steeds op zoek naar meer informatie. Wil je ons hierbij helpen? Neem dan contact met ons op via de link "contact" in het menu. Je kunt op diverse manieren helpen. Je zou kunnen helpen met het zoeken naar:

 • Informatie over geboorte-, doop- huwelijks- scheidings- en overlijdensdata en locaties.
 • Informatie over adressen, geloofsovertuiging en beroepen van personen uit de stamboom.
 • Documenten, brieven,ansichtkaarten en bidprenten
 • Foto's van personen en graflocaties
 • Krantenknipsels en andere media uitingen zoals geluidsfragmenten en filmbeelden .
 • Autobiografische werken zoals dagboeken, aantekenschriften en pozëie albums.
 • Anekdotes en verhalen van waar onze familie vermoedelijk vandaan komt.

  LET OP! We zijn nadrukkelijk niet op zoek naar informatie over levende personen. Genealogie richt zich op de geschiedenis van een familie en dus niet op het heden.

  Beschikt je zelf niet over informatie? Dan kunt je ook helpen door op verjaardagen en andere familie bijeenkomsten deze site te noemen. Of door ons in contact te brengen met mensen die wel beschikken over informatie. Indien je contact wilt hebben met een, het oog verloren, oude vriend, neef of nicht neemt u dan ook gerust contact met ons op. We treden dan op als intermediair en vragen vooraf toestemming aan de gezochte persoon. We hebben in de loop van jaren veel mensen met elkaar in contact gebracht.

 •